Відповідальність осіб, причетних до булінгу

Адміністративні стягнення за булінг

Учасники освітнього процесу

право обов’язок примітка
здобувачі освіти (учні)
захист під час освітнього процесу від булінгу (цькування)отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування) повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб ст. 53
педагогічні працівники (вчителі)
захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування) ст. 54
батьки
подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесувимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування)виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти ст. 55

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/2565-protidya-bulngu-v-zaklad-osvti-shcho-v-zakonah