Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 Статут школи

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти.

Ліцензія освітньої діяльності закладу освіти 

Навчальні програми які реалізуються в школі

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником 

Ліцензований обсяг дітей – 430, фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти -497.

Мова освітнього процесу – українська.

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення).

Матеріально-технічне забезпечення закладу 

Результати моніторингу якості освіти.

2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р.
2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р.

Правила прийому до закладу освіти

Правила внутрішнього розпорядку для працівників 

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Посилання на інформацію про навчальний заклад в системі https://isuo.org/.

Статистичний звіт   

Звіт про кількість дітей шкільного віку

Фінансовий звіт 

Кошторис

Звіт директора школи

Річний план роботи школи

Модельні навчальні програми НУШ 5 клас, 2022/2023 н.р.

Наскрізна освітня програма школи 2019/2020 н.р.

Наскрізна освітня програма  школи 2020/2021 н.р.

Наскрізна освітня програма школи на 2021/2022 н.р.

Наскрізна освітня програма школи на 2022/2023 н.р.

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Положення про моніторинг якості

Паспорт їдальні (харчоблоку) закладу освіти