Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 Статут школи.

Структура та органи управління закладу освіти.

Кадровий склад закладу освіти.

Навчальні програми які реалізуються в школі.

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником .

Ліцензований обсяг дітей – 300, фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти -464.

Мова освітнього процесу – українська.

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення).

Матеріально-технічне забезпечення закладу 

Результати моніторингу якості освіти.

2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р.

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Посилання на інформацію про навчальний заклад в системі https://isuo.org/.

Статистичний звіт   

Звіт про кількість дітей шкільного віку

Фінансовий звіт 

Кошторис

Звіт директора школи

Наскрізна освітня програма школи