Порядок реагування на доведені випадки булінгу

Порядок

реагування на доведені випадки булінгу

І. Загальні положення

1.1.  Цей Порядок розроблений на виконання Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії боулінгу(цькуванню)» від 18.12.2018 № 22657 VIII, наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання реагування на випадки боулінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» від 28.12.2019 № 1646 та з метою систематизації роботи щодо подання та розгляду заяв про випадки булінгу в Великоберезовицькій ЗОШ І-ІІІ ст., забезпечення гарантованого виконання вимог чинного законодавства і недопущення порушень у сфері освіти.

1.2. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

1.3. Заяви про випадки боулінгу можуть надавати на розгляд учні, їх батьки, законні представники, інші учасники освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб.

ІІ. Порядок реагування на доведені випадки боулінгу

  • Після отримання заяви про випадок булінгу в освітньому закладі протягом одного робочого дня створюється комісія для проведення розслідування, склад якої затверджується наказом закладу.
  • Склад комісії формується з урахуванням основних завдань комісії. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж п’яти її членів.
  • Головою комісії є керівник закладу. До складу комісії входять педагогічні працівники, у тому числі практичний психолог та соціальний педагог освітнього закладу, представники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім ї, дітей та молоді.
  • Комісія проводить розслідування випадку булінгу протягом трьох робочих днів.
  • За результатами проведення розслідування проводиться засідання комісії з розгляду випадку боулінгу для прийняття рішення( оформлюється протокольно з оригіналами підписів всіх членів комісії)
  • З рішенням та рекомендаціями комісії з розгляду випадку булінгу ознайомлюються їх виконавці
  • Про результати розгляду заяви про випадок боулінгу повідомляють заявника, службу у справах дітей, уповноважений підрозділ органу Національної поліції України (ювенальну поліцію)