План заходів

План заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу

№ з/пЗмістТермін проведенняВідповідальний
1. Проводити інформаційно просвітницьку
діяльність серед здобувачів освіти щодо
булінгу (цькування) та нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у міжособистісних стосунках. 
постійноКласні керівники
соціальний педагог
2.Проводити профілактичну діяльність, спрямована на запобігання вчиненню дитиною та стосовно дитини булінгу (цькування).постійнопсихолог
школи,
соціальний педагог,
класні керівники
3.Надавати психолого-педагогічні послуги
здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або самі потерпіли від булінгу (цькування).
постійноПрактичний психолог, класні керівники
4.Запланувати у виховній роботі класних
керівників проведення заходів профілактичного спрямування, ініціювати та організовувати превентивні заходи з питань попередження різних видів насильства в системі «вчитель-учень», «учень-учні», «батьки-учень».
постійнокласні керівники
5.Внести у плани роботи комісій з профілактики правопорушень питання щодо запобігання та протидії булінгу (цькування).щорічнопрактичний
психолог, соціальний педагог
6.Проводити превентивні тренінги для здобувачів освіти.постійнопрактичний
психолог
7.Організувати роботу з батьками щодо
роз’яснення наслідків жорстокого поводження з дітьми, а також з особами, що становлять найближче оточення дитини, яка постраждала від жорстокого поводження, або потерпає від реальної загрози його вчинення.
постійнокласні
керівники
8.Розглянути на педагогічній раді питання
превенції булінгу в освітньому середовищі.
листопададміністрація
9.Здійснювати перевірку приміщень, території ЗЗСО з метою виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу (цькування).постійноКласні керівники, чергові вчителі
10.Продовжити співпрацю з громадськими та благодійними організаціями, які працюють в інтересах дітей та активізувати участь школи в інноваційних просвітницько-профілактичних програмахпостійноАдміністрація
Класні керівники
11.Організовувати правовий всеобуч для батьків з питань охорони дитинства, попередження жорстокості та насилля, вирішення сімейних конфліктів за участю працівників управління юстиції.постійноАдміністрація
Класні керівники
12.Розміщувати довідкову інформацію щодо соціального і правового захисту постраждалих від насильства та роботу «Телефону довіри», продовжувати аналізувати інформацію отриману із «Скриньок довіри» з метою попередження будь-якого насильства над дитиною.Протягом рокуАдміністрація
Класні керівники
13Посилити контроль за організацією чергування адміністрацією та педагогами під час навчально-виховного процесу, дотримання вимог законодавства щодо заборони використання мобільних телефонів під час навчального процесу.постійноАдміністрація
Класні керівники