Ключові компетентності

Компетентнісний потенціал виховання
№ п/п Ключова компетентність Форми, методи і прийоми виховної роботи 

 

1 Спілкування державною (і рідною мовою у разі відмінності) мовами  
2 Спілкування іноземними мовами  
3 Математична компетентність

 

 
4 Компетентності у природничих науках і технологіях

 

 
5 Інформаційно-цифрова компетентність

 

 
6 Уміння вчитися впродовж життя

 

 
7 Ініціативність і підприємливість

 

 
8 Соціальна та громадянська компетентності

 

 
9 Обізнаність та самовираження у сфері культури

 

 
10 Екологічна грамотність і здорове життя