Булінг

Порядок

запобігання та протидія булінгу (цькуванню) в освітньому закладі

І. Загальні положення

1.1.  Цей Порядок розроблений на виконання Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії боулінгу( цькуванню)» від 18.12.2018 № 22657 VIII, наказу Міністерства освіти і науки України « Деякі питання реагування на випадки боулінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» від 28.12.2019 № 1646 та з метою систематизації роботи щодо подання та розгляду заяв про випадки булінгу в Великоберезовицькій ЗОШ І-ІІІ ст., забезпечення гарантованого виконання вимог чинного законодавства і недопущення порушень у сфері освіти.

1.2. Булінг ( цькування) –діяння ( дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, ту тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та ( або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

1.3. Заяви про випадки боулінгу можуть надавати на розгляд учні, їх батьки, законні представники, інші учасники освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб.

ІІ. Запобігання та протидія булінгу

  • Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в освітньому закладі має бути постійним системним процесом.
  • Діяльність щодо запобігання та протидії боулінгу(цькуванню) в освітньому закладі грунтується на принципах: недискримінації за будь-якими ознаками; ненасильницької поведінки в міжособистісних стосунках; партнерства та підтримки між педагогічним колективом закладу освіти та батьками; участі учасників освітнього процесу в прийнятті рішень відповідно до положень законодавства та установчих документів освітнього закладу.
  • Завданнями діяльності щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти є створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу; визначення стану, причин і передумов поширення боулінгу( цькуванню) в закладі освіти; підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу про боулінг(цькування)
  • Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в освітньому закладі відображається в плані заходів, спрямованих на протидію боулінгу.
  • До заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в освітньому закладі, належать: організація належних заходів безпеки відповідно до законодавства, організація безпечного користування мережею Інтернет під час освітнього процесу, розуміння та сприйняття цінності прав та свобод людини, вміння відстоювати свої права та поважати права інших, розуміння та сприйняття принципів рівності , поваги до гідності людини, толерантності, соціальної справедливості, доброчесності, вміння втілювати їх у власні моделі поведінки, здатності попереджувати та розв’язувати конфлікти ненасильницьким шляхом, відповідального ставлення до своїх громадянських прав і обов’язків, пов’язаних из участю в суспільному житті, підвищення рівня обізнаності учасників освітнього процесу про булінг(цькування), його причини та наслідки, порядок реагування на випадки булінгу.